ERASMUS+ ICM with the “Ştefan cel Mare” University of Suceava, Romania

ԷՐԱԶՄՈՒՍՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ՍՈՒՉԱՎԱՅԻ ՇՏԵՖԱՆ չել ՄԱՐԵ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՏ (2021-2027թթ.)

Շարժունությունն իրականացվում է հետևյալ մասնագիտությունների գծով՝

 1. Պատմություն
 2. Կրթական գիտություն
 3. Հոգեբանություն
 4. Սոցիալական աշխատանք և խորհրդատվություն
 5. Լեզուներ
 6. Քաղաքագիտություն
 7. Բիզնես և վարչարարություն
 8. Տնտեսագիտություն
 9. Իրավունք
 10. Տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաներ
 11. Սպորտ
 12. Սննդի վերամշակում
 13. Ճանապարհորդություն, զբոսաշրջություն և ժամանց

Շարժունությունն իրականացվում է.

 • ուսանողների համար՝ 5 ամսով,
 • պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմի համար՝ 5 օրով:

Ծրագիրը հոգում է բոլոր ֆինանսական ծախսերը:

Համալսարանի կայքը՝  https://usv.ro/
Պայմանագիր


ՇՊՀ-ում Էրազմուս+ K1 ակադեմիական շարժունության ծրագրի մասնակիցները հաշվետվություն ներկայացրեցին(14.06.2022)