ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2022 թվականի N2-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածներն ընդունվում են  մինչև 2022թ. սեպտեմբերի 15-ը:

Վերջնաժամկետից հետո ներկայացված հոդվածները կդրվեն տպագրության հաջորդ համարներում:

Տեղեկագրում տպագրությունն անվճար է:

ՇՊՀ «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսը ընդգրկված է ՀՀ ԲՈԿ-ի ցուցակում (միայն 2022թ.-ին ցուցակում չի ընդգրկվել Բ պրակը): Այն լույս է տեսնում տարեկան 2 համարով:

Մանրամասների համար դիտել այստեղ: