ՇՊՀ հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները

ՀՀ կառավարության 2022 թվականի մարտի 17-ի N 314-Ա որոշմամբ հաստատվել են «Շիրակի Մ.Նալբանդյանի անվան  պետական համալսարան» հիմնադրամի ռեկտորի ընտրության արդյունքները:

https://www.e-gov.am/gov-decrees/item/37905/#.YjQp6_Qfmmc.gmail