Հայտարարություն

Շիրակի պետական համալսարանի բակալավրի կրթական ծրագրով ՀԵՌԱԿԱ ուսուցման համակարգի շրջանավարտների դիպլոմների հանձման ժամանակացույց.

հուլիսի 18

10:00 — Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ

12:00 — Ռազմական ամբիոն

14:00 — Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ

 

 հուլիսի 19

10:00 — Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ

14:00 — Մանկավարժություն ֆակուլտետ

 

Ներկայանալ լրացված շրջիկ թերթիկներով:

 Դիպլոմների հանձման վայրը՝ ՇՊՀ Բանականության բանալի ակումբ: