Աշխատանքի հայտարարություն

Հարգելի ուսանողներ,

Կամավորական աշխատանք «ԱՌՏ» ԵԲԽ ՀԿ-ի «Արևի երկիր» քոլեջ-նախակրթարանում
Աշխատանքի բնույթը՝ նախադպրոցական տարիքի երեխաների հետ աշխատանք
Մասնագիտությունները՝ անգլերեն, ռուսերեն, հայոց լեզու, նկարչություն/ձեռքի աշխատանք, հոգեբանություն, մաթեմատիկա, սոցիալական աշխատանք, երգ-երաժշտություն
Աշխատաժամերը՝ շաբաթական 9-12 ժամ
Հմտությունները՝ գիտելիք տվյալ ոլորտում, համակարգչային տարրական գիտելիքներ,երեխաների հետ աշխատելու ցանկություն, հոգատարություն, անհատական մոտեցում յուրաքանչյուրին
Դիմելու համար անհրաժեշտ է artngo14@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել համառոտ ինքնակենսագրական (CV):
Դիմելու վերջնաժամկետը մինչև սեպտեմբեր 30-ը:


Գիդ-ուղեկցորդի թափուր հաստիք Գյումրի տուր տուրիստական ընկերությունում
Աշխատանքի բնույթը՝ զբոսաշրջիկների համար իրականացնել էքսկուրսիոն ծրագրի, ներկայացնել զբոսաշրջային համապատասխան կենտորնները
Աշխատաժամերը՝ գործարքային
Հմտությունները՝ գիտելիք համապատասխան ոլորտում, 2 օտար լեզվի գերազանց տիրապետում, ակտիվություն, կրթական բարձր մակարդակ, սովորելու ձգտում, մարդկանց հետ շփվելու ունակութուն, առաջնորդություն, արագ կողմնորոշվելու
հմտություն Աշխատանքային փորձ անհրաժեշտ չէ:
Դիմելու համար անհրաժեշտ է gyumritour@gmail.com էլեկտրոնային հասցեին ուղարկել համառոտ ինքնակենսագրական (CV):
Դիմելու վերջնաժամկետը մինչև սեպտեմբեր 30-ը: