ERASMUS  + ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՒ ՅՈՀԱՆ ԿՈՒԶԱՅԻ ԱՆՎԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ

      

 

ERASMUS + շարժունության եվրոպական ծրագրին կարող են մասնակցել  հետևյալ բնագավառների ուսանողները, պրոֆեսորադասախոսական կազմի ներկայացուցիչները.

 

Բակալավր Մագիստրատուրա Ասպիրանտուրա
Անգլերեն լեզվով Անգլերեն լեզվով Անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով
·      Մաթեմատիկա

·      Բիզնեսի կառավարում

·      Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ

·      Համակարգչային գիտություններ

·      Անգլերեն լեզու և գրականություն

·      Թարգմանչական գործ

·      Գերմաներեն լեզու և գրականություն

·      Ռուսաց լեզու և գրականություն

·      Իտալերեն լեզու և գրականություն

·      Իսպաներեն լեզու և գրականություն

·      Ամերիկագիտություն

·      Թարգմանություն և տերմինալոգիա

·      Կիրառական լեզվաբանություն. անգլերենը որպես օտար լեզու դասավանդման նպատակով

·      Համակարգչային ծրագրերի մշակում

·      Հաշվողական լեզվաբանություն

·      Հաշվողական օպտիմալացում

·      Տեղեկատվական անվտանգություն

·      Բաշխված օպերացիոն համակարգեր

·      Մոլեկուլյար գենետիկա

·      Բիոֆիզիկա և բժշկական ֆիզիկա

·      Պլազմային ֆիզիկա, Սպեկտրոսկոպիա և ինքնակազմակերպում

·       Առաջատար նյութեր. Նանոտեխնոլոգիաներ

·      Մոդելավորում և սիմուլացիա

·      Ֆինանսների և ռիսկերի կառավարում

·      Ռազմավարական մարդկային ռեսուրսների կառավարում Եվրոպայում

·      Համակարգչային ծրագրերի մշակում և բիզնես տեղեկատվական համակարգեր

·      Շուկայագիտության կառավարում

·      Շրջակա միջավայրի երկրաքիմիա

·      Միջազգային զարգացման ուսումնասիրություններ

·      Ամերիկագիտություն

 

·      Մաթեմատիկա

·      Ֆիզիկա

·      Համակարգչային գիտություններ

·      Կենսաբանություն

·      Քիմիա

·      Աշխարհագրություն

·      Երկրաբանություն

·      Շրջակա միջավայր

·      Լեզվաբանություն

·      Պատմություն

·      Աստվածաբանություն

·      Իրավաբանություն

·      Փիլիսոփայություն

·      Սոցիոլոգիա

·      Հաղորդակցում

·      Քաղաքագիտություն

·      Հոգեբանություն

·      Կրթություն

·      Կիբեռնետիկա և ստատիստիկա

·      Հաշվապահություն

·      Տնտեսագիտություն

·      Տնտեսագիտություն և միջազգային բիզնես

·      Ֆինանսներ

·      Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա

·      Կառավարում

·      Մարքետինգ

Ֆրանսերեն լեզվով Ֆրանսերեն լեզվով  
·   Տուրիզմի աշխարհագրություն

·   Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

·      Զբոսաշրջություն և տարածաշրջանային զարգացում

·      Ֆրանկոֆոնիայի ուսումնասիրություններ

 

Շարժունությունն իրականացվում է ուսանողների համար (բակալավր, մագիստրատուրա, ասպիրանտուրա) 5 ամսով, իսկ պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմի համար` 5 օրով: Ծրագիրը հոգում է բոլոր ֆինանսական ծախսերը: Ամենամսյա կրթաթոշակը կազմում է 750 Եվրո:

Ծրագրին կարող եք դիմել մինչև 2018թ. նոյեմբերի 5-ը՝ առցանց գրանցվելով   https://erasmusplus.uaic.ro/ հղումով և ներկայացնելով համապատասխան փաստաթղթերը:

 

Մանրամասների համար կարող եք դիմել.

Արտաքին համագործակցության և հասարակայնության հետ կապերի կենտրոն

Էլ. հասցե. shsu.international@gmail.com

Հեռ. +312-69494