ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔ

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնը շնորհավորում է ՇՊՀ-ի Մաթեմատիկայի, ֆիզիկայի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ամբիոնի «Դեֆորմացվող պինդ մարմնի մեխանիկա» (Ա.02.04) մասնագիտությամբ ասպիրանտ Մելինե Խաչատրյանին և գիտական ղեկավար՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Սամվել Սարգսյանին՝ ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածուի գիտական աստիճան ստանալու կապակցությամբ: Մաղթում ենք ձեռքբերումների շարունակականություն և հետագա հաջողություններ: