ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Հայտարարություն

Սիրելի՛ուսանողներ,

Ուրախ ենք տեղեկացնել, որ ՇՊՀ-ի Բնագիտամաթեմատիկական և Մանկավարժության ֆակուլտետների Ուսանողական խորհուրդների նախագահների, ինչպես նաև ՇՊՀ-ի ՈւԽ-ի Վերստուգիչ հանձնաժողովի նախագահի ուսումնառության ավարտով պայմանավորված ՝ համաձայն ՀՀ կրթության լիազոր մարմնի /ԿԳՄՍՆ/ կողմից հաստատված ՇՊՀ-ի Նոր ՈՒԽ կանոնադրության համապատասխան կետերի և Անցումային դրույթների (14 կետի՝ 5 և 7 ենթակետերի)` ՇՊՀ-ի ՈՒԽ Նախագահ Գևորգ Ղուկասյանը կատարել է հետևյալ նոր նշանակումները. Կարդալ ավելին

ՇՊՀ-Ի ԲՈԼՈՐ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ

ՇՊՀ-ի նախաձեռնող ուսանողների խումբը հայտարարում է Շիրակի պետական համալսարանի նոր Ուսանողական խորհրդարանի /այսուհետ՝ Խորհրդարան/ կազմավորման գործընթացի սկիզբը։ ՇՊՀ-ի նախաձեռնող ուսանողական խումբը հրավիրում է ՇՊՀ-ի բոլոր ուսանողներին նոր Ուսանողական Խորհրդարանի Կանոնադրության քննարկմանը և ընդունմանը սեպտեմբերի 7-ին, ժամը` 14:00-ին Zoom առցանց հարթակի միջոցով․ Կարդալ ավելին