ՇՊՀ-ի 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ամփոփիչ ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

Շիրակի պետական համալսարանի 2019-2020 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ամփոփիչ ստուգումների և լուծարքների ժամանակացույց

Ռազմական ամբիոն

Առկա բակալավր 1-4-րդ կուրսեր

Հեռակա բակալավր 1-5-րդ կուրսեր

Մագիստրատուրա 1-2-րդ կուրսեր

Մանկավարժության ֆակուլտետ

Առկա բակալավր 4-րդ կուրսեր

Հեռակա բակալավր 5-րդ կուրսեր

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ

Առկա բակալավր 4-րդ կուրսեր

Հեռակա բակալավր 5-րդ կուրսեր

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ

Առկա բակալավր 4-րդ կուրսեր

Հեռակա բակալավր 5-րդ կուրսեր

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ

Առկա բակալավր 4-րդ կուրսեր

Հեռակա բակալավր 5-րդ կուրսեր

 2019-2020 ուստարվա հեռակա ուսուցման 1-ին կիսամյակի ամփոփիչ ստուգումների և լուծարքների փոփոխված ժամանակացույց

Մանկավարժության ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավր 1-5-րդ կուրսեր

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ

Հեռակա բակալավր 1-ին կուրսեր

Հեռակա բակալավր 2-րդ կուրսեր

Հեռակա բակալավր 3-րդ կուրսեր

Հեռակա բակալավր 4-րդ կուրսեր

Հեռակա բակալավր 5-րդ կուրսեր

* Ցանկը թարմացվում է