Հայտարարություն

Հարգելի՛ գործընկերներ,

ՇՊՀ  «Գիտական տեղեկագիր» հանդեսի 2019 թվականի N1-ի Ա և Բ պրակներում տպագրման համար գիտական հոդվածների ընդունումը երկարաձգվում է  մինչև 2019թ. մայիսի 30-ը:

Հեղինակներին ներկայացվող պահանջները