ՇՊՀ-ի 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակի ժամանակացույց

 Սիրելի՛ ուսանողներ,

Տեղեկացնում ենք, որ 2021-2022 ուստարվա 2-րդ կիսամյակը բակալավրի կրթական ծրագրի առկա ուսուցման համակարգի և մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողների համար մեկնարկելու է ս․թ․ փետրվարի 7-ին։

ՇՊՀ-ում ուսումնական գործընթացը կազմակերպվելու է առկա եղանակով՝ հակահամաճարակային կանոնների խստիվ պահպանմամբ։

Ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ժամատախտակին և ժամանակացույցին կարող եք ծանոթանալ ստորև.

ԺԱՄԱՏԱԽՏԱԿ

ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ