ՇՊՀ-ում հունվարի 27-ին նախատեսված քննությունները տեղափոխվում են հունվարի 30-ին

          ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 23.01.2020թ.-ի որոշման հիման վրա 2020 թ.-ի  հունվարի 27-ի աշխատանքային օրը տեղափոխվել է  2020թ.-ի փետրվարի 1-ը՝ շաբաթ օրը:

«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան»  հիմնադրամի  ռեկտորատը  23.01.2020թ.-ի թիվ 09 նիստում որոշել է.  ՇՊՀ-ում  հունվարի 27-ին նախատեսված միջանկյալ և ամփոփիչ ստուգումները տեղափոխել  հունվարի 30-ին՝ պահպանելով հունվարի 27-ի  ժամանակացույցը:

 

ՇՊՀ ՌԵԿՏՈՐԱՏ

 23.01.2020թ.