2022/2023 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ ՔՆՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

ՀԱՍՏԱՏՎԵԼ Է «ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ Ու ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ (ԱՌԿԱ, ՀԵՌԱԿԱ) 2022/2023 ՈւՍՈւՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ԵՎ ԸՆԴՈւՆԵԼՈւԹՅԱՆ ՔՆՆՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ

ՑԱՆԿ