ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ձեզ ենք ներկայացնում Սլովենիայի՝ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Ազգային հանձնաժողովի «Բաց կրթություն՝ ավելի լավ աշխարհի համար» խորագրով համաշխարհային առցանց մենթորական ծրագրի շրջանակներում ձևավորված «Բաց կրթության ոլորտում առաջնորդություն» մագիստրոսական ծրագրի վերբերյալ տեղեկատվությունը:

Լetter