ՇՊՀ-ի ուսանողների մասնակցությունը ՀՊՄԻ-ի կազմակերպած «Հոգեբանական հետազոտություններ» խորագրով ուսանողական գիտաժողովին

Խաչատուր Աբովյանի անվան Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում 2023 թվականի մայիսի 10-ին կայացավ ակադեմիկոս Մկրտիչ Մազմանյանի անվան հոգեբանության ամբիոնի նախաձեռնությամբ անցկացվող ուսանողական 2-րդ՝ «Հոգեբանական հետազոտություններ» խորագրով  գիտաժողովը։

Գիտաժողովի ավարտին մասնակիցներին շնորհվեցին հավաստագրեր և տպագրված ժողովածուի օրինակ: