ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2018-2019 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՔՍԱՆՀԻՆԳ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ (ծանոթացումը տեղում)

Անակնկալ ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ապագա ուսանողների համար:

ԴՈՒ ունես հնարավորություն` մասնակցելու մասնագիտական որակյալ դասընթացներին և լրացուցիչ ստեղծարարական-նորարարական, տեսական ու գործնական փոխներգործուն պարապմունքներին, որոնց միջոցով դու, անկախ ընտրված մասնագիտությունից, կարող ես`

  • տիրապետել համակարգային մտածողությանը,
  • ըմբռնել միջոլորտային փոխկապվածությունը,
  • աշխատել թիմում,
  • վարել գործնական բանակցություններ,
  • աշխատել ՏՏ-համակարգերի հետ,
  • ինքնուրույն իրականացնել նախագծեր ու կառավարել գործընթացներ,
  • աշխատել անորոշության ու ռիսկի պայմաններում,
  • պարզապես տեսնել այն, ինչը դուրս է հայտնի շրջանակի սահմաններից:

 

        Քո կարողություններով աշխատաշուկայում եղի՛ր մրցունակ:                    

Շիրակի պետական համալսարան