ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Շիրակի պետական համալսարանի և քոլեջի 2017-2018 ուստարվա ավարտական կուրսերի ուսանողներին

                   

Հարգելի´ ուսանողներ, Շիրակի պետական համալսարանում ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների ժամանակացույցը մնում է անփոփոխ:

 

 

ՇՊՀ ուսումնամեթոդական գործընթացի կառավարման կենտրոն