Սոցիոլոգիական հետազոտություն Մանկավարժական համալսարանների եվրասիական ասոցիացիայի և Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանի կողմից

Մանկավարժական համալսարանների եվրասիական ասոցիացիան և Մոսկվայի պետական մանկավարժական համալսարանը (ՄՊՄՀ) 2019 թ.-ի փետրվարի 1-ից մինչև փետրվարի 15-ը անցկացնում են սոցիոլոգիական  հետազոտություն հետևյալ թեմաներով՝

— «ԱՊՀ Մանկավարժական բուհերի և մանկավարժական կրթություն իրականացնող միջին մասնագիտական հաստատությունների ՊԴ կազմերի մասնագիտական պահանջմունքները որակավորման բարձրացման ծրագրերում» (հարցմանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հարցաթերթիկը՝ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSePeSQYphIzHSeq7JmvkEu9wK87B_P1DmmhiN7e5uxjDF_uCA/viewform ),

— «Մանկավաժական կրթական ծագրեր  իրականացնող կրթական հաստատությունների կարիքները ՊԴ կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրերում», հարցումն անցկացվում է մանկավարժական կրթության հաստատությունների ղեկավարների շրջանակում, ովքեր վերահսկում են ՊԴԿ որակավորման բարձրացումը  (հարցմանը մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել հարցաթերթիկը՝

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNlLdxXzIbS7liIaV-4nkfxcABQBJ9G1jb6JwVl58cQkpXmw/viewform ) :