2021-2022

ՇՊՀ-ում 2021-2022 ուստարվա գիտական սեմինարների ժամանակացույց

Ժամանակացույց

Մանրամասների համար դիմեք՝ ՇՊՀ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման կենտրոն