“We Share” խորագրով հանդիպում

Սույն թվականի դեկտեմբերի 16-ին ՇՊՀ Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կենտրոնի նախաձեռնությամբ ՇՊՀ ուսանողները և դասախոսները հնարավորություն ունեցան մասնակցելու EducationUSA-ը ՀՀ-ում ԱՄՆ դեսպանության հետ համատեղ իրականացվող “We share” խորագրով հանդիպմանը՝ լսելով հետևյալ թեմաներով զեկուցումները.
1. American programs for Armenian students and academic staff
(Ամերիկյան ծրագրերի հնարավորություններ հայ ուսանողների և դասախոսների համար)
2. American life experience: do’s and don’ts
(Ամերիկյան կյանքի փորձառություն. թույլատրելին և անթույլատրելին)

 

Հանդիպման մասին պատմող տեսանյութը՝
https://www.youtube.com/watch?v=sbtKNURlt2o