TEMPUS-SuToMa

TEMPUS SuToMa-ն եռամյա միջազգային ծրագիր է (2012-2015թթ.), որի նպատակն է արդիականացնել ուսումնական ծրագրերը կայուն տուրիզմի կառավարման ոլորտում, մշակել Բոլոնիայի չափորոշիչներին համապատասխան առարկաներ, կազմել վերջնարդյունքներին համապատասախան դասագրքեր, ներկայացնել դասախոսների վերապատրաստման նոր մեթոդներ և նյութեր, պրակտիկան ներդնել որպես ուսումնական ծրագրի պարտադիր բաղադրիչ:
Ծրագրի շրջանակներում մշակվել են 12 մոդուլներ՝ համապատասխան դասագրքերով և կրթական վերջնարդյունքներով.
1. Զբոսաշրջային ուղղությունների կառավարում
2. Կայուն տուրիզմ
3. Էկոտուրիզմ
4. Ագրոտուրիզմ
5. Պրակտիկայի կառավարում
6. Զբոսավարություն
7. Կարողությունների զարգացումը կայուն տուրիզմի համար
8. Միջմշակութային հաղորդակցում և կառավարում
9. Լեզուն հատուկ նպատակներով` տուրիզմ
10. Նորարար փոքր և միջին ձեռնարկությունները կայուն տուրիզմում
11. Մշակութային ժառանգության կառավարում
12. Էլեկտրոնային ուսուցում
Ծրագրի համակարգողն է Գերմանիայի կիրառական գիտությունների Յադեի համալսարանը:

 

ՀՀ գործընկերներ.
ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարություն
Երևանի պետական համալսարան
Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան
Ռուս-Հայկական (Սլավոնական) համալսարան
Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարան
Գյումրու պետական մանկավարժական ինստիտուտ
Բեռլինի Հյուրերի տուն ՍՊԸ
Հյուր Սերվիս

 

Արտասահմանյան գործընկերներ.
Ուորմսի կիրառական գիտությունների համալսարան, Գերմանիա
Բարձրագույն կրթության CHE կենտրոն, Գերմանիա
Ռեզեկնեսի համալսարան, Լատվիա
Թրալիի տեխնոլոգիայի ինստիտուտ, Իռլանդիա
Թելավիի Յակով Գոգեբաշվիլիի անվան պետական համալսարան, Վրաստան
Շոտա Ռուստավելիի անվան պետական համալսարան, Վրաստան
Իլիայի պետական համալսարան, Վրաստան
Ագրարային համալսարան, Վրաստան
Բնապահպանության անդրսահմանային միացյալ քարտուղարություն, Վրաստան
Կովկասյան տարածաշրջանային բնապահպանության կենտրոն, Վրաստան
Արագվի արկածների կենտրոն ՍՊԸ, Վրաստան
Ադրբեջանի Զբոսաշրջության համալսարան
Մինգաչեվիրի զբոսաշրջության ինստիտուտ, Ադրբեջան
Նախիջևանի պետական համալսարան, Ադրբեջան
Ադրբեջանի պետական ագրարային համալսարան
Բաքվի պետական համալսարան, Ադրբեջան
Բավի Զբոսաշրջության տեղեկատվական կենտրոն, Ադրբեջան
Բնության ընկերներ ՀԿ, Ադրբեջան
Ադրբեջանական զբոսաշրջության ասոցիացիա
«Էկոսֆերա» սոցիալ-տնտեսական կենտրոն, Ադրբեջան
Հազարամյակի զբոսաշրջություն և կոնգրես ՍՊԸ, Ադրբեջան

 

Ծրագրի կայքը՝ http://www.sutoma.eu/

 

Ծրագրի տեղեկատվական նյութերը՝
ARMENQA ծրագրի բուկլետ՝
SuToMa-Leaflet

 

Կայուն զբոսաշրջության կառավարում. Միջազգային բակալավրական և մագիստրոսական ծրագրերի համար նոր մոդուլների մշակման դասախոսի ձեռնարկ՝
Teachers-book Armenian