GIZ

GIZ -ը երկամյա ծրագիր է /2012-2013թթ./, որի նպատակը ուսումնական հաստատությունների կողմից իրականացվող էլեկտրոնային ուսուցմանն առնչվող որոշումների կայացումը և ռազմավարության մշակումն է, բուհում էլեկտրոնային ուսուցում իրականացնող թիմերի վերապատրաստումը և էլեկտրոնային ուսուցման ծրագրերի մշակումն է:

Ծրագրի համակարգողն է Միջազգային համագործակցության գերմանական ընկերությունը: