Նիստ 8

Սույն թվականի դեկտեմբերի 19-ին անցկացվեց Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի հերթական նիստը ֆակուլտետների և ամբիոնների որակի համակարգողների հետ:

Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի աշխատակից՝ հետազոտությունների իրականացման համակարգող` Վ.Պապիկյանը ներկայացրեց ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 5-րդ չափանիշը (պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմը), ինչպես նաև համապատասխան չափորոշիչները: Ներկայացրեց ըստ այդ չափանիշի ինքնավերլուծություն կատարելու մոտեցումներն ու մանրամասներ