Նիստ 4

Ս/թ մարտի 1-ին անցկացվեց Որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի հանդիպումը ֆակուլտետների և ամբիոնների որակի համակարգողների հետ:

Հարցը վերաբերում էր ԳՊՄԻ-ի ինստիտուցիոնալ (ենթակառուցվածքային) հավատարմագրման զեկույցի և դրա հիման վրա կազմված թերությունների վերացման ծրագրի փոփոխման անհրաժեշտությանը: Ներկայացվեց երեք չափանիշների (3) մասնագիտության կրթական ծրագրեր, 4) ուսանողներ, 5) պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ կազմ) մասով թերությունների վերացման ծրագրի փոփոխված տարբերակը՝ համապատասխան հիմնավորումներով: Ներկաների կողմից ընդունելի էր ներկայացված նոր տարբերակը՝ ըստ իրենց որոշ առաջարկությունների:

Փոփոխված տարբերակն ընդունվեց ի գիտություն: