Նիստ 18

Որակի համակարգողների ընդլայնված նիստ

2019թ.-ի նոյեմբերի 1-ին կայացավ Որակի համակարգողների ընդլայնված նիստը, որտեղ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանը ներկայացրեց 6-րդ չափանիշը՝ Հետազոտություն և զարգացում: Նյութը էլեկտրոնային տարբերակով կանխավ ուղարկվել էր հանձնախմբի անդամներին, իսկ տեղում հնչեցին համապատասխան առաջարկություներ մասնակի փոփոխություններ կատարելու համար: