Նիստ 16

Որակի համակարգողների ընդլայնված նիստ

(«Որակի ներքին ապահովման համակարգ» չափանիշի շրջանակում ինքնավերլուծություն իրականացնող հանձնախմբի նիստ)

 

2019թ.-ի հոկտեմբերի 24-ին կայացավ «Որակի ներքին ապահովման համակարգ»  չափանիշի շրջանակում ինքնավերլուծություն իրականացնող հանձնախմբի հերթական նիստը, որտեղ քննարկվեց 10-րդ չափանիշի ա և բ չափորոշիչները: Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանը ներկայացրեց ըստ այդ չափանիշի ինքնավերլուծություն կատարելու մոտեցումներն ու մանրամասները, որից հետո բուռն քննարկում տեղի ունեցավ: