ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ, ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ