Ֆինանսավորվող թեմաների հաշվետվություններ(2019թ.)

Ստորև ներկայացվում է ներբուհական դրամաշնորհի շրջանակներում ֆինանսավորվող SCI-02-2019 թեմատիկ ծրագրի ամփոփիչ հաշվետվությունը (2019 մայիս — 2021 մայիս):

Շիրակի մարզի զբոսաշրջային-ռեկրեացիոն համալիրի վերլուծությունը, գնահատումը և քարտեզագրումը զբոսաշրջային զարգացման նպատակով

Ստորև ներկայացվում է ներբուհական դրամաշնորհի շրջանակներում ֆինանսավորվող SCI-02-2019 թեմատիկ ծրագրի վեցամսյա հաշվետվությունը (2020 հունիս- 2020 նոյեմբեր):

Շիրակի մարզի զբոսաշրջային-ռեկրեացիոն համալիրի վերլուծությունը, գնահատումը և քարտեզագրումը զբոսաշրջային զարգացման նպատակով

Ստորև ներկայացվում է ներբուհական դրամաշնորհի շրջանակներում ֆինանսավորվող SCI-02-2019 թեմատիկ ծրագրի վեցամսյա հաշվետվությունը (2019 դեկտեմբեր- 2020 մայիս):

Շիրակի մարզի զբոսաշրջային-ռեկրեացիոն համալիրի վերլուծությունը, գնահատումը և քարտեզագրումը զբոսաշրջային զարգացման նպատակով

Ստորև ներկայացվում է ներբուհական դրամաշնորհի շրջանակներում ֆինանսավորվող SCI-02-2019 թեմատիկ ծրագրի վեցամսյա հաշվետվություն (2019 մայիս— 2019 նոյեմբեր):

Շիրակի մարզի զբոսաշրջային-ռեկրեացիոն համալիրի վերլուծությունը, գնահատումը և քարտեզգրումը զբոսաշրջային զարգացման նպատակով