Ֆինանսավորվող թեմաների հաշվետվություններ(2018թ.)

Ստորև ներկայացվում է ներբուհական դրամաշնորհի շրջանակներում ֆինանսավորվող թեմատիկ 01-SCI-2018 ծրագրի ամփոփիչ հաշվետվությունը

Ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր աշխատանքների իրականացումը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում

Ստորև ներկայացվում է ներբուհական դրամաշնորհի շրջանակներում ֆինանսավորվող թեմատիկ ծրագրի վեցամսյա հաշվետվություն (2019 ապրիլ— 2019 սեպտեմբեր):

Ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր աշխատանքների իրականացումը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում 

Ստորև ներկայացվում է ներբուհական դրամաշնորհի շրջանակներում ֆինանսավորվող թեմատիկ ծրագրի վեցամսյա հաշվետվություն (2018 հոկտեմբեր — 2019 մարտ):
Ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր աշխատանքների իրականացումը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում

Ստորև ներկայացվում է ներբուհական դրամաշնորհի շրջանակներում ֆինանսավորվող թեմատիկ ծրագրի վեցամսյա հաշվետվություն (2018 մարտ- 2018 սեպտեմբեր):
Ցուցադրական փորձերի և լաբորատոր աշխատանքների իրականացումը ֆիզիկայի դպրոցական դասընթացում