ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական գործընթացներից ակնկալիքների գնահատման  հարցում

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբեր ամսից անցկացրել է «ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական գործընթացներից ակնկալիքների գնահատման» հարցումներ, ինչը կնպաստի համալսարանում բարեփոխումների իրականացմանը: