ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից բուհում ստացած կրթությունից, բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական աշխատանքներից գոհունակության գնահատման հարցումներ, 2020-2021 ուստարի

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության և որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնը 2020թ.-ի նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսներին իրականացրել է ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից բուհում ստացած կրթությունից, բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական աշխատանքներից գոհունակության գնահատման հարցումներ և նպատակ ունի բացահայտելու բուհում կազմակերպվող աշխատանքների արդյունավետությունը և ուսանողի գոհունակությունը դրանցից՝ բարեփոխումներ իրականացնելու համար:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScF6od4l6iP7F0uyNfV-kEkEYulRwAwm6deSIOv7rzp5829iw/viewform