ՇՊՀ-ի շրջանավարտների կողմից բուհում ստացած կրթության, բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական վարկանիշների գնահատման հարցումներ, 2019-2020 ուստարի

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման կենտրոնը 2020թ.-ի մայիս ամսից անցկացնում է ՇՊՀ-ի շրջանավարտների կողմից բուհում ստացած կրթության, բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական վարկանիշների գնահատման հարցումներ, որը նպատակ ունի բացահայտելու բուհում կազմակերպվող  աշխատանքների արդյունավետությունը և ուսանողի գոհունակությունը դրանցից՝ բարեփոխումներ իրականացնելու համար:

մագիստրատուրա`

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg5OHCl3Eom3H_wxG3JYdevjetGbnBnMaYMDYM6itYTPOxsw/viewform

բակալավր`

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd_Z0CR0wIqLirt9D0R1SbH56JRrYDTNViVziD4kats4e3Xfg/viewform