ԳՔՈԱԿԿ-ի տնօրեն Ա. Սարգսյանի և Ընդհանուր բաժնի ղեկավար Վ. Խաչատրյանի հանդիպում-քննարկումը

2022 թ.-ի փետրվարի 22-ին կայացավ ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանի և Ընդհանուր բաժնի ղեկավար Վ. Խաչատրյանի հանդիպում-քննարկումը:

Հանդիպման ընթացքում անդրադարձ կատարվեց  փաստաթղթաշրջանառության կազմակերպման մեխանիզմներին, գործընթացի փոփոխությանը 2016թ-ից հետո և կառավարման էլեկտրոնային հարթակների կարևորությանը: