ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՆՅՈՒԹԵՐ

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարանի  2020թ.-ի սեպտեմբերի 29-ի հանրապետական ուսանողական գիտաժողովի նյութերի ժողովածուն արդեն հասանելի է էլեկտրոնային տարբերակով՝ http://shsu.am/wp-content/uploads/2021/05/usanoxakan-gitajoxovi-joxovacu.pdf։ Նշենք,  որ ժողովածուն երաշխավորվել է տպագրության ՇՊՀ-ի գիտական խորհրդի կողմից (19.04.2021 թ.-ի նիստում  (N14.5 որոշում)): Առաջիկայում ակնկալում ենք նաև տպագիր տարբերակի հրատարակումը։