ԳՔՈԱԿԿ-ի տնօրեն Ա. Սարգսյանի և Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մարդոյանի հանդիպում-քննարկումը

2021 թ.-ի հունիսի 7-ին կայացավ ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանի և Մանկավարժության ֆակուլտետի դեկան Ռ. Մարդոյանի հանդիպում‑քննարկումը: Հանդիպման ընթացքում քննարկվեցին ֆակուլտետին առնչվող կարևորագույն հարցերի շրջանակ, առկա խնդիրները և հետագա բարելավումների միտումները։ Չնայած կրթական ոլորտում տեղի ունեցող արագ փոփոխություններին` ֆակուլտետը ճկուն կերպով արձագանքում է դրանց` տալով հետաքրքիր լուծումներ, կիրառելով նաև մանկավարժական յուրօրինակ մոտեցումներ: