ՇՊՀ ուսանողների կողմից գիտելիքների գնահատման արդյունավետության և որակի գնահատման հարցումներ

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման կենտրոնը 2019թ.-ի սեպտեմբեր-հոկտեմբեր ամիսներին անցկացրել է «ՇՊՀ ուսանողների կողմից գիտելիքների գնահատման արդյունավետության և որակի գնահատման» հարցումներ և նպատակ ունի բացահայտելու բուհում կազմակերպվող աշխատանքների արդյունավետությունը և ուսանողի գոհունակությունը դրանցից: