Գործընկերներ

ԼՈԳՈ Հաստատություն Վեբ կայք
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան՝ համակարգող https://ufar.am/fr/
Շիրակի պետական համալսարան https://shsu.am/en/
Հայաստանի բանկերի միություն https://www.uba.am/
 ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն https://escs.am/en
Մոլդովայի առևտրային համալսարան http://www.uccm.md/en/
Բալթիի Ալեսու Ռուսոյի անվան համալսարան https://usarb.md/
Մոլդինկոմբանկ https://www.micb.md/micb-en/
Մոլդովայի կրթության, գիտության և մշակույթի նախարարություն https://mecc.gov.md/en
Ժան Մուլեն Լիոն 3 համալսարան https://www.univ-lyon3.fr/accueil-en
Ստրասբուրգի համալսարան http://en.unistra.fr/
Կրեմսի կիրառական գիտությունների համալսարան https://www.fh-krems.ac.at/en/
Համալսարանական շարունակական կրթության եվրոպական ցանց http://www.eucen.eu/

Ասոցացված անդամներ՝ Մոլդովական բանկերի ասոցիացիա, Xarxa FP։