Ինչպե՞ս դառնալ կամավոր

  Ուսուցման համակարգը*
  առկահեռակա

  Կրթական ծրագիր*
  բակալավրմագիստրատրոսհետազոտող

  Ստորև բերված գործողություններից, ի՞նչ կցանկանայիք իրականացնել*
  "մասնակցել մշակութային-ժամանցային միջոցառումների կազմակերպմանը, ""ստեղծել էլեկտրոնային գրացուցակներ, ""մասնակցել սոցիոլոգիական հետազոտությունների իրականացմանը,""պատրաստել պաստառներ, տեսանյութեր և այլ ստեղծարար արտադրանքներ, ""այլ"