ՇՊՀ-ի ուսանողների կողմից մանկավարժական պրակտիկայի արդյունավետության և որակի գնահատման հարցում

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման  և կառավարման կենտրոնը 2019թ.-ի ապրիլ ամսից անցկացրել է «ՇՊՀ ուսանողների կողմից մանկավարժական պրակտիկայի արդյունավետության և որակի գնահատման» հարցումներ: Ուսանողների անկեղծ և օբյեկտիվ գնահատականները ​​կնպաստեն ուսանողի մանկավարժական պրակտիկայի որակի և արդյունավետության բարձրացմանը:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfQUsm09orNjjzKTgpAJp1HhMDnmy1tWyXarvMQKwKeoMo81w/viewform