2017-2018 ուստարվա շրջանավարտների կողմից բուհում ստացած կրթությունից, բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական աշխատանքներից գոհունակության գնահատման հարցումներ

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնը ս/թ. հուլիս ամսին անցկացրել է «Բակալավրիատի և մագիստրատուրայի շրջանավարտների կողմից բուհում ստացած կրթությունից, բուհի մասնագիտական և կազմակերպչական աշխատանքներից գոհունակության գնահատման» հարցումներ բուհի 2017-2018 ուստարվա շրջանավարտների շրջանում։ Հարցումներն անցկացվել են ՇՊՀ-ի ընթերցասարհում՝առցանց տարբերակով Google forms հարթակում։ Հարցումները կրելու են պարբերական բնույթ:

Հարցաթերթիկ