Ուսանողների և շրջանավարտների կողմից համալսարանի կազմակերպական վարկանիշների գնահատման հարցումներ

ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնը ս/թ հուլիս ամսին անցկացրել է նաև «Ուսանողների և շրջանավարտների կողմից համալսարանի կազմակերպական վարկանիշների գնահատման» հարցումներ բուհի ուսանողների և 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 ուստարիների շրջանավարտների շրջանում։ Հարցումներն անցկացվել են ընթերցասրահում՝ առցանց տարբերակով Google forms հարթակում։

Հարցաթերթիկ