ERASMUS + ICM with the Alexandru Ioan Cuza University of Iasi, Romania

ԷՐԱԶՄՈՒՍ +  ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳԻՐ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ՅԱՍԻԻ ԱԼԵՔՍԱՆԴՐՈՒ ՅՈՀԱՆ ԿՈՒԶԱՅԻ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԵՏ (2021-2023թթ.)

Ծրագրի նպատակն է գործընկեր բուհ հանդիսացող Ռումինիայի Յասիի համալսարանի և ՇՊՀ ուսանողների ու աշխատակազմի շարժունության իրականացումը:
Շարժունությունն իրականացվում է հետևյալ ուղղություններով՝

Բակալավր Մագիստրատուրա Ասպիրանտուրա
Անգլերեն լեզվով Անգլերեն լեզվով Անգլերեն և ֆրանսերեն լեզուներով
•Մաթեմատիկա
•Բիզնեսի կառավարում
•Տնտեսագիտություն և ֆինանսներ
•Համակարգչային գիտություններ
•Անգլերեն լեզու և գրականություն
•Թարգմանչական գործ
•Գերմաներեն լեզու և գրականություն
•Ռուսաց լեզու և գրականություն
•Իտալերեն լեզու և գրականություն
•Իսպաներեն լեզու և գրականություն
•Ամերիկագիտություն
•Թարգմանություն և տերմինալոգիա
•Կիրառական լեզվաբանություն. անգլերենը որպես օտար լեզու դասավանդման նպատակով
•Համակարգչային ծրագրերի մշակում
•Հաշվողական լեզվաբանություն
•Հաշվողական օպտիմալացում
•Տեղեկատվական անվտանգություն
•Բաշխված օպերացիոն համակարգեր
•Մոլեկուլյար գենետիկա
•Բիոֆիզիկա և բժշկական ֆիզիկա
•Պլազմային ֆիզիկա, Սպեկտրոսկոպիա և ինքնակազմակերպում
•Առաջատար նյութեր. Նանոտեխնոլոգիաներ
•Մոդելավորում և սիմուլացիա
•Ֆինանսների և ռիսկերի կառավարում
•Ռազմավարական մարդկային ռեսուրսների կառավարում Եվրոպայում
•Համակարգչային ծրագրերի մշակում և բիզնես տեղեկատվական համակարգեր
•Շուկայագիտության կառավարում
•Շրջակա միջավայրի երկրաքիմիա
•Միջազգային զարգացման ուսումնասիրություններ
•Ամերիկագիտություն
•Մաթեմատիկա
•Ֆիզիկա
•Համակարգչային գիտություններ
•Կենսաբանություն
•Քիմիա
•Աշխարհագրություն
•Երկրաբանություն
•Շրջակա միջավայր
•Լեզվաբանություն
•Պատմություն
•Աստվածաբանություն
•Իրավաբանություն
•Փիլիսոփայություն
•Սոցիոլոգիա
•Հաղորդակցում
•Քաղաքագիտություն
•Հոգեբանություն
•Կրթություն
•Կիբեռնետիկա և ստատիստիկա
•Հաշվապահություն
•Տնտեսագիտություն
•Տնտեսագիտություն և միջազգային բիզնես
•Ֆինանսներ
•Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա
•Կառավարում
•Մարքետինգ
Ֆրանսերեն լեզվով Ֆրանսերեն լեզվով  
• Տուրիզմի աշխարհագրություն
• Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն
• Զբոսաշրջություն և տարածաշրջանային զարգացում
• Ֆրանկոֆոնիայի ուսումնասիրություններ

Շարժունությունն իրականացվում է.
• ուսանողների համար՝ 5 ամսով,
• պրոֆեսորադասախոսական և վարչական կազմի համար՝ 5 օրով:

Ծրագիրը հոգում է բոլոր ֆինանսական ծախսերը: Ամենամսյա կրթաթոշակը կազմում է 750 Եվրո:

Ծրագրի կայքը` https://erasmusplus.uaic.ro/

Պայմանագիր 


ՇՊՀ-ում Էրազմուս+ K1 ակադեմիական շարժունության ծրագրի մասնակիցները հաշվետվություն ներկայացրեցին(14.06.2022)