Քննարկում 6

2019թ.-ի մարտի 4-ին անցկացվեց Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի հանդիպումը բուհ-ի առավել ակտիվ ուսանողների հետ:

Իրականացվեց քննարկում հետևյալ հարցերի շուրջ.

1. Նշել բուհ-ում դրական գործընթաց կամ երևույթ,

2. Նշել բուհ-ում բացասական գործընթաց կամ երևույթ,

3. Ի՞նչ փոփոխություն կառաջարկեիք բարեփոխումների նպատակով:

Առաջարկվեց, որպեսզի որակի աջակից ուսանողները նույն հարցերի շրջանակում ֆոկուս խմբային քննարկումներ իրականցնեն ուսանողների շրջանում և ամփոփելով ներկայացնեն արդյունքները: