Քննարկում 11 /08.02.2021թ./

2021թ.-ի փետրվարի 8-ին կայացավ հեռավար/առցանց հանդիպում Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և կառավարման կենտրոնի տնօրեն Արմենուհի Սարգսյանի, կենտրոնի աշխատակից, հետազոտությունների իրականացման համակարգող Հերմինե Ֆարզադյանի, Մանկավարժության ֆակուլտետի որակի համակարգող Գրիգոր Բարսեղյանի, Մանկավարժության ամբիոնի որակի համակարգող Լուսինե Միքաելյանի, Ֆիզիկական դաստիարակության տեսության և մեթոդիակայի ամբիոնի որակի համակարգող Ասյա Սիմոնյանի և ՇՊՀ-ի Մանկավարժության ֆակուլտետի որոշ  ուսանողների հետ:

Հանդիպումը հետազոտական բնույթ էր կրում և նպատակ ուներ բացահայտելու ուսանողների իրազեկվածության և նախաձեռնողականության հետ կապված խնդիրները:

Կենտրոնի տնօրեն Ա. Սարգսյանը ուսանողներին մասնակիորեն ծանոթացրեց ՇՊՀ-ի կայք-ի բովանդակությանը և որոշ հարցերի: Այնուհետև նա առաջարկեց որակի համակարգողներին վերոնշյալ հարցերի շրջանակը քննարկել նաև ֆակուլտետի մյուս ուսանողների հետ: