ԿՈՆՏԱԿՏԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Անահիտ Ֆարմանյան
Պրոռեկտոր
Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոնի տնօրեն
Հասցե. Պ. Սևակի 4, Գյումրի 3126, Հայաստան
Էլեկտրոնային հասցե. afarmanyan@yahoo.com, anahit_farmanyan@shsu.am
Հեռախոսահամար. +374 (0) 77802425, +374 312 69494
Skype. ShSU International

Ասյա Հարությունյան
Արտաքին կապերի գլխավոր մասնագետ
Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոն
Հասցե. Պ. Սևակի 4, Գյումրի 3126, Հայաստան
Էլեկտրոնային հասցե. shsu.internationl@gmail.com, Asya_harutyunyan@shsu.am
Հեռախոսահամար. +374 (0) 93006346, +374 312 69494
Skype. ShSU International

Հասմիկ Բերդիկյան
Արտաքին կապերի առաջատար մասնագետ
Գիտական քաղաքականության և արտաքին համագործակցության կառավարման կենտրոն
Հասցե. Պ. Սևակի 4, Գյումրի 3126, Հայաստան
Էլեկտրոնային հասցե. shsu.internationl@gmail.com, hasmik_berdikyan@shsu.am
Հեռախոսահամար. +374 (0) 93628039, +374 312 69494
Skype. ShSU International