ՇՊՀ-ն երաշխավորվել է որպես ատեստավորման ենթակա ուսուցիչներին վերապատրաստող կազմակերպություն

ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի 2021 թ. մայիսի 18-ի N 780-Ա/2 հրամանով հաստատվել է ատեստավորման ենթակա ուսուցիչներին վերապատրաստող երաշխավորված կազմակերպությունների և դասընթացների ցանկը:

Շիրակի պետական համալսարանը երաշխավորվել է վերապատրաստումներ իրականացնել հանրակրթական բոլոր առարկաների գծով․

1․ Անգլերեն

2․ Աշխարհագրություն

3․ Բնագիտություն

4․ Երաժշտություն

5․ Ֆիզիկա

6․ Ֆիզկուլտուրա

7․ Ֆրանսերեն

8․ Գերմաներեն

9․ Հասարակագիտություն

10․ Հայոց լեզու և գրականություն

11․ Հայոց եկեղեցու պատմություն

12․ Ինֆորմատիկա

13․ Կենսաբանություն

14․ Կերպարվեստ

15․ Մաթեմատիկա

16․ ՆԶՊ

17․ Պատմություն

18․ Քիմիա

19․ Տարրական

20․ Տեխնոլոգիա

21․ Ռուսաց լեզու