2024թ․

«ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ»

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ՝

ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀԻՄՆԱԴՐՄԱՆ 90-ԱՄՅԱԿԻՆ

ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-25, 2024Թ.

ՀՀ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

        Հայերեն   English  Русский

Հայտարարություն

Գիտաժողովի կազմկոմիտե

Առցանց գրանցում

Վերջնաժամկետներ

Ծրագիր

Հոդվածի պատրաստման չափորոշիչներ

Ցուցադրույթի պատրաստման չափորոշիչներ

Տեղեկատվություն գիտաժողովի վերաբերյալ

Գիտաժողովի նյութերի ժողովածու

Հետադարձ կապ