ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

2021թ.

 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 11-13, 2021Թ.

ՀՀ, ԳՅՈՒՄՐԻ, ՇԻՐԱԿԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հայերեն   English  Русский

Հայտարարություն 2

Հայտարարություն 1

Գիտաժողովի կազմհանձնաժողով

Առցանց գրանցում

Վերջնաժամկետներ

Ծրագիր

Հոդվածի պատրաստման չափանիշներ

Տեղեկատվություն գիտաժողովի վերաբերյալ

ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր 2021, N2 պրակ Ա

ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր 2021, N2 պրակ Բ

ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր  2022, N1 պրակ Ա

ՇՊՀ Գիտական տեղեկագիր 2022, N1 պրակ Բ

ՇՊՀ-ի միջազգային գիտաժողովին մասնակցության ուղեցույց

Լուսաբանում

 

ՇՊՀ-ի միջազգային գիտաժողովի նիստերին միացման տվյալները

Նիստ Հղում Նույնականացման համար և կոդ
Լիագումար https://us02web.zoom.us/j/86753962966?pwd=OWswdGxCZWJzV0R0RVU0cWRtZitCQT09 867 5396 2966
210518
Բաժանմունք 1 https://us02web.zoom.us/j/85851278268?pwd=MUs0VHNpSmU5QXdLcnFkRWV2UmlCQT09 858 5127 8268
684265
Բաժանմունք 2 https://us02web.zoom.us/j/83864688750?pwd=RlU2by9pdTM3NHdBenRGRTNSM0JRdz09 838 6468 8750
521217
Բաժանմունք 3 https://us02web.zoom.us/j/89701559588?pwd=NEI5VTd6cFlDN1NnWVQrMkZjY0gwQT09 897 0155 9588
982125
Բաժանմունք 4 https://us02web.zoom.us/j/89718217853?pwd=L0dIMUxZUUJZU0xXZTVUWEMvcE9PZz09 897 1821 7853
243242
Բաժանմունք 5 https://us02web.zoom.us/j/84915830322?pwd=MHE5WFJvcWhaUE1uUm4rQ3pOUjc4Zz09 849 1583 0322
748817
Բաժանմունք 6 https://us02web.zoom.us/j/85493348244?pwd=V1Rpd1JwTUhFenJjUm1TUGlMdDhGQT09 854 9334 8244
291509
Բաժանմունք 7 https://us02web.zoom.us/j/89543089276?pwd=aWYzZ1cvbWlTK1pnMCt1SExyM2xWUT09 895 4308 9276
426518

ՀՀ, ք. Գյումրի, 3126, Պ. Սևակ 4

Շիրակի պետական համալսարան

Կայք. shsu.am

Էլ. հասցե. shsu.science@gmail.com

Հեռ. +374 312 6 64 80, +374 98 25 18 26