2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի 1-ին կուրսերի դասատախտակ (առկա ուսուցում)

Սիրելի՛ առաջին կուրսերի ուսանողներ, ներկայացնում ենք 2020-21 ուստարվա 1-ին կիսամյակի առկա ուսուցման 1-ին կուրսերի դասատախտակը և ժամատախտակը։

Բնագիտամաթեմատիկական ֆակուլտետ

Հումանիտար գիտությունների և արվեստի ֆակուլտետ

Մանկավարժության ֆակուլտետ

Սոցիալական գիտությունների և իրավունքի ֆակուլտետ

Ռազմական ամբիոն

Արվեստի ամբիոն

ԴԱՍԱԺԱՄ
ՍԿԻԶԲ
ԱՎԱՐՏ
1-2
09։30
10։40
3-4
10։45
11։55
5-6
12։05
13։15
Բարի գալուստ Շիրակի պետական համալսարան