ԳԻՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆՈՐԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆ

2020-2021

ՇՊՀ-ում 2020-2021 ուստարվա գիտական սեմինարների ժամանակացույց

Ժամանակացույց

Մանրամասների համար դիմեք՝ ՇՊՀ Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման ու կառավարման կենտրոն